Skip to content
Home » DK: Erhard V. Jakobsen, K

DK: Erhard V. Jakobsen, K

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

DSB havde i gamle dage Nattog i Danmark. Sidenhen fra Sverige til Europa, jeg tror nok der stadig kører nattog fra Hamburg, Tyskland udi Europa inklusiv spisevogn. Ligesom der er biltog fra Hamburg, sidstnævnte er dog ret dyrt. – Jeg har selv haft glæde af nattog og synes det burde være en naturlig oplevelse at kunne tilkøbe sig. Det er vel et spørgsmål om at kunne tilbyde en service – ligesom der var tidligere. Tidligere kunne man også indlevere rejsegods på banegården og afhente samtidigt med at man ankom til destinationen. – Det skaber arbejdspladser og tilbyder en service.

I dag når der udliciteres da bliver det altid efter laveste fællesnævner ligesom liberal politik.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

Lidt ligesom i Sverige, hvor der er en klimaafgift på flyrejser. Turde sætte grønne mål for en fælles fremtid.

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?

Den Engelsk Kanal’s togdrift var et godt tiltag, om det er privat og med EU-midler er ok for mig, sommetider er EU nødt til at få mere magt, indeføre ens selskabsskatter, en federal-stats lignende tiltag for at binde hele Europa sammen.

Jeg finder Europa som sommetider mere åben end Danmark en åbenhedspolitik som er forsvundet fra Danmark. – Men der er stadigvæk problemer med demokratiet i Europa, der skal være større Demokrati i de øverste instanser.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Også for færgeforbindelser der indeholder transportmidler.

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Der er alt for mange biler på vejene, der skal være en skattelettelse for delebiler eller samtransport. Der findes tiltag i Sverige, Tyskland med Volvo, men ikke i Danmark, Hvor man kan leje sin bil i stedet for at eje. – Bilparken skal gøres grøn…

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Jeg synes det lyder som en god ide, hvis det ikke bare er en måde at komme ind på nettet for derefter at spare servicen væk.

Jeg synes det er ærgerligt, at ved udlicitering af Jernedrift at skinnenettet og vogntogene ikke er i samme firma, hvad vil der ske den dag togstammen ændrer hjulbredde….

Det er ærgerligt at når ting udliciteres så skal de derefter fungere mest skrabet eller fattigt, det er ærgerligt at firmaer ikke ser muligheder i dette, muligheder for at tilbyde en service.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Dejligt, hvis der kunne nedsættes en transportgruppe i EU, der kan virke forpligtigende overfor Europa’s lande, der sammen med forskere, efterhånden kan forandre og udbygge til fælles standarder og fælles bedste.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

DB, Deutsche Bahn har allerede i dag refusions-muligheder. Jeg troede da også at DSB har klare retningslinjer, – for mig må der gerne stilles krav til service.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☒      Moms på flybilletter

☒      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☒      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)