Skip to content
Home » DK: Kira Marie Peter-Hansen, SF

DK: Kira Marie Peter-Hansen, SF

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Svar:

Nattog i Europa skal spille en meget større rolle. Det er utrolig ærgerligt, at man har sparet på nattogene og frataget borgere muligheden for at transportere sig gennem Europa på en bæredygtig og komfortabel måde.

Nattog er en rigtig god måde at transportere sig på – Hvad end, man skal på ferie, eller arbejder i et andet europæisk land.  .

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Der er brug for økonomisk støtte til togene, så de europæiske transportvirksomheder har økonomisk mulighed for at drive tog på tværs af Europa. Samtidig skal der investeres i jernbanerne, så togene kan køre hurtigt gennem Europa. Denne støtte kan både komme fra EU eller fra de nationale lande. Samtidig skal man sikre, at transportindustrien arbejder på lige vilkår, så f.eks. flyindustrien også betaler afgifter, moms mm.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

En fælles europæisk beskatning af flybrændstof skal kanaliseres over i bedre infrastruktur og materiel. Det betyder at togene kan køre hurtigere og leve op til kundernes behov.

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Nej. Liberaliseringen har sjældent betydet, at der er kommet flere grænseoverskridende togforbindelser. Det er vigtigt, at det bliver en national eller europæisk investering og satsning, så vores infrastruktur er på offentlige hænder, og også kan køre strækninger, der ikke umiddelbart er økonomisk profitable.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Svar:

På de korte distancer skal vi øge muligheden for at køre i f.eks. brint- og elbiler, hvilket kræver ladestationer i hele Europa.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Svar:

Jeg støtter planerne til fulde. For at få det gennemført, skal vi sikre at kommissæren for transport lover at der kommer lovgivning på området ved høringerne i Parlamentet.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?
  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☒

Nej    ☐

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

En ekstraordinær situation foreligger når der er tale om force majeure begivenheder. Det kan fx være at sporene er skyllet væk, står under vand eller der er strejke. Men ellers skulle der ikke være mulighed for at undslå kompensation.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Svar: Her spiller f.eks. bus- og togtransport en rigtig stor rolle.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☒      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☒      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)