Skip to content
Home » DK: Sissel van Run-Kvist, RV

DK: Sissel van Run-Kvist, RV

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Min vigtigste mærkesag er at gøre toget til et reelt alternativ til fly på rejser i Europa. Dels skal vi skabe en fair konkurrence mellem fly og tog ved også at inkluderer flytransport i kvotesystemet (emission trading scheme) og lægge afgifter på flybrandstof.  Derudover skal vi investere massivt i højhastighedstog og skinner, så det bliver nemt, hurtigt og bekvemt at hoppe på toget mellem storbyerne i Europa. Som dansker bosat i Bruxelles ærgrer det mig gang på gang at det ikke alene er dyrere at tage toget hjem til Danmark, men at det også tager så lang tid og med så mange skift, at det reelt ikke er et alternativ.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Som en led i investeringerne i højhastighedstog og skinner ser jeg det som naturligt at vi igen får flere nattog i Europa.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Det er klart at flytransport skal være en del af CO2 kvotesystemet (emission trading system) og at flybrændstof skal beskattes på lige fod med brændstof til andre typer transport. Dette vil sikre fair konkurrence mellem de forskellige transportformer.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

Jeg vil gerne bruge flere af EU’s midler til massive investeringer i højhastighedstog og skinnenet og fx øremærke flere midler under Connecting Europe Facility specielt til dette.

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik forliberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Jeg er fortaler for liberalisingerne, men anerkender også at vi ikke er i mål endnu med hensyn til at sikre gode togforbindelser især på tværs af grænserne.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Det er jeg varm tilhænger af. For mig vil det være naturligt at bruge midler fra Connecting Europe Facility, men også fra de regionale fonde til at nå i mål med planerne. Man kunne undersøge hvorvidt det vil give mening med en egentlig fælles togfund i sammenhæng med en fælles europæisk strategisk plan for togdriften i Europa.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Der er brug for en fælles europæisk strategi for højhastighedstog på tværs af grænserne. For mig vil det være helt naturligt at en sådan etableres af EU i tæt samarbejde med de lande der har valgt at stå uden for EU eller som stadig er i gang med at søge om medlemskab (fx UK, Schweiz og landene på Vestbalkan). 

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Jeg er glad for at se passagerrettighederne er styrket i det forslag som Europa-Parlamentet vedtog i november 2009, og som bl.a. sikrer bedre kompensation ved forsinkelser, bedre oplysning af togpassagerne om deres rettigheder og rydder op i alle de undtagelser, som en række lande har etableret for ikke at give kompensation. Jeg håber derfor at Europa-Parlamentets position også bliver en realitet når den nye lovgivning er forhandlet færdig mellem medlemslandene, Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☒

Nej    ☐

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Under helt særlige omstændigheder, fx uforudsigelige naturkatastrofe og store ulykker (og ikke fx løvfald som jo finder sted hvert eneste år).

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Mit mål er at blive medlem af transportudvalget i Europa-Parlamentet, hvor jeg vil kunne arbejde med dette emne. Jeg vil både engagere mig i de forslag som kommer fra Kommissionen, men også selv arbejde med området gennem initativ-rapporter og på den måde sætte fokus på området.

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Jeg tror ikke på at forbud er vejen frem, men derimod at vi skal sikre at toget bliver et reelt alternativ til kortdistanceflyvninger, som beskrevet i de tidligere spørgsmål.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☐      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☐      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)