Förslag till förbindelser mellan Norge – Sverige och Kontinenten

Af: Christer Wilhelmsson

Idag är förbindelserna mellan Norge och Köbenhavn och vidare söderut dåliga.

Därför föreslås förändringar för att förbättra dessa.

Det sätts in ett nattåg mellan Oslo- Göteborg-Malmö.

Förslag till tidtabell.

Avgång  Oslo S                                      23.40

Ankomst Göteborg/Mölndal          03.05

Avgång Göteborg/Mölndal              03.15

Ankomst Helsingborg                       05.20

Ankomst  Lund                                     05.55

Ankomst Malmö C                               06.10

Resande i städerna i Östfold fylke mellan Moss och Halden kan åka med tåg 136 med avgång från Halden kl. 21.02 och ankomst till Oslo S 22.49 utan extra kostnad. I dessa städer är tiderna inte attraktiva.  Vad gäller detta förslag.

Tåget har anslutning från Bergen, Stavanger och Trondheim ( Dovrebanan ) i Oslo.

Stoppet i Mölndal innebär att det inte behöver bytas lok.  Den lokförare som tar över kör ett tågsätt exempelvis X 61 mellan Göteborg C med resenärer som ska åka söderut respektive kör dem till Göteborg C som stiger av.

Alternativet är att det inte är något resandeutbyte i Göteborg.

Anslutning från Malmö mot Köbenhavn är 06.42 Månd-Fred samt 06.33 alternativ 06.53 lörd- sönd. Då finns anslutning med tåget mot Hamburg HBF avgång 07.35.

Idag har inte nattåget mellan Stockholm och Malmö god anslutning med tåget mot Hamburg. Detta eftersom tåget ankommer Malmö C 06.55.

Det kan ändras eftersom tåget idag har långt uppehåll i Nässjö samt med samma avgångstid från Stockholm C.

Förslag till tidtabell mellan Stockholm och Malmö med tåg 1.

Avgång  Stockholm C                           23.09

Avgång  Södertälje S                           23.35

Avgång    Norrköping                          01.05

Avgång   Linköping                              01.47

Avgång   Nässjö                                      03.21

Ankomst/avg. Alvesta                        04.10  04.15

Ankomst Hässleholm                         05.23

Ankomst   Lund                                      06.06

Ankomst  Malmö C                                06.26.

Samma anslutning mot Köbenhavn H som resenärer från Oslo

I Stockholm har tåget anslutning från Dalarna, Mälardalen , Umeå och Sundsvall samt Östersund.

Eftersom tåg 2 mellan Malmö och Stockholm redan 22.08 finns ingen anslutning från Hamburg HBF.

Följande tidtabell föreslås med samma ankomst som idag till Stockholm C. Detta p.g.a. långt uppehåll i Linköping.

Avgång   Malmö C                     23.18

Avgång    Lund                           23.34

Avgång    Hässleholm            00.08

Avgång    Alvesta                      00.56

Avgång/ankomst Nässjö      01.40  01.45

Ankomst  Linköping               02.49

Ankomst  Norrköping            03.45

Ankomst  Södertälje S           05.25

Ankomst  Stockholm C          05.54

Anslutning mot Mälardalen, Dalarna, Sundsvall och Umeå samt Östersund.

Förslag till nattåg mellan Köbenhavn H och Oslo S

Avgång   Malmö C                            23.25

Avgång   Lund                                   23.42

Avgång   Helsingborg                   00.15

Ankomst Göteborg/Mölndal    02.25

Avgång Göteborg/Mölndal       02.40

Ankomst  Oslo S                             06.20

Resenärer till orterna mellan Halden och Moss får medfölja till Oslo  och åka tillbaks med tåg 605/391 utan extra kostnad.

Tåget har anslutning mot Bergen, Stavanger och Trondheim                          ( Dovrebanan).

Tåget från Hamburg HBF ankommer fem minuter tidigare än dagens tidtabell .

Då finns anslutning med tåg från Köbenhavn H 22.27 med ankomst till Malmö C kl.23.06.

Dagens tåg mellan Oslo och Göteborg fortsätter till/från Malmö utom första tåget från Göteborg C och sista tåget från Oslo S som fortsättningsvis går mellan Oslo och Göteborg och omvänt.

Tåget från Oslo S kl. 07.01 har anslutning med nattåg från Bergen respektive Trondheim. Tåget från Stavanger ankommer 07.25.

Tåget fortsätter från Göteborg 10.50 med uppehåll i Varberg, Halmstad, Helsingborg, Lund samt Malmö dit det ankommer 13.27.

Det finns förbindelser med tåg från Köbenhavn H mot Hamburg HBF kl. 15.35.

Tåget från Oslo S klockan 13.01 fortsätter från Göteborg 17.05 med uppehåll i Varberg, Halmstad, Helsingborg, Lund samt Malmö dit det ankommer 18.42.

Förhoppningsvis sätts det in ett nattåg från Köbenhavn H  mot Köln, Basel SBB samt Munchen med avgång omkring kl. 20.00.

Anslutning från Stavanger kl. 16.25.

Tågen från Göteborg C kl. 06.55 har anslutning i Oslo S mot Stavanger kl. 11.25, Bergen 12.03 samt Trondheim  kl. 14.02.

De övriga tågen kommer från Malmö.

Avgång     Malmö C    10.05 och gör uppehåll i Lund, Helsingborg, Halmstad , Varberg samt Göteborg där det har uppehåll i Göteborg C

Kl. 12.45  13.00.

Tåget har förhoppningsvis anslutning med ett nattåg till Köbenhavn H  med ankomst dit omkring  kl. 08.30.

I Oslo S har tåget anslutning kl. 18.25 mot Kristiansand samt Dombås kl. 18.34.

Avgång    Malmö C    kl. 15.12 med uppehåll i Lund, Helsingborg, Halmstad, Varberg samt Göteborg C där tåget har uppehåll mellan kl.

17.48  – 17.55. Tåget har anslutning med tåg från Hamburg HBf.

Till Oslo S ankommer tåget kl. 21.49.

I Oslo S anslutning mot Stavanger kl. 22.25, Trondheim ( Dovrebanan )kl. 23.06 samt Bergen kl. 23.25.

Nattåg Köbenhavn H – Oslo/Stockholm

Ett förslag kan vara att nattåget Stockholm Malmö går via Göteborg.

Tåget fortsätter till Köbenhavn H.

Nattåget mellan Oslo och Köbenhavn H sammankopplas med tåget från Stockholm i Göteborg. Då blir det inget uppehåll i Mölndal utan på Göteborg. C. Detta p.g.a. växling av vagnar.

Förslaget innebär att tåget går Köbenhavn H Göteborg- Oslo/ Stockholm.och lika i motsatt riktning.

Tåget mellan Köbenhavn och Oslo har vagnar till Stockholm och Oslo.

Tåget mellan Oslo och Köbenhavn H har vagnar mellan Oslo och Stockholm som i Göteborg sammankopplas med tåget mellan Köbenhavn och Stockholm.

Detta system fanns för några år sedan.