Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » We hebben de Back On Track Europe a.i.s.b.l. opgericht

We hebben de Back On Track Europe a.i.s.b.l. opgericht

  • door

Het is ons gelukt: Op 29 april 2024 hebben we ons omgevormd tot Back-on-Track Europe a.i.s.b.l., een internationale vzw naar Belgisch recht.

Voor die dag was Back-on-Track slechts een los netwerk van nationale initiatieven en individuen. In November 2023 besloten we een stap verder te gaan en een formele non-profit organisatie te worden – en slechts een half jaar later is alles rond! De nieuwe status

  • kwalificeert ons netwerk voor deelname aan bepaalde comités op Europees niveau
  • geeft ons toegang tot gefinancierde infrastructuur en
  • stelt ons in staat om financiering aan te vragen.

De meeste verenigingen die lobbyen in Brussel kiezen voor de a.i.s.b.l. (= association internationale sans but lucratif) als rechtsvorm. We kijken uit naar alle nieuwe mogelijkheden die dit opent. Dit zal onze lobby om de nachttreinen weer op de rails te krijgen op Europees niveau definitief versterken.
Onze oprichtingsfinanciering – een grafiek die laat zien waar de fondsen voor de oprichting van de non-profit vandaan kwamen. We ontvingen 1920 euro van in totaal 47 donateurs uit 14 landen, met als toplanden Duitsland 11 donateurs, Frankrijk, België en het VK 5 donateurs, Zweden, Spanje en Nederland 4 donateurs.

Our founding funding – a chart displaying where the funds for founding the non-profit came from. We received 1920 Euros from a total of 47 donors from 14 countries, the top countries being Germany 11 donors, France, Belgium and UK 5 donors, Sweden, Spain and Netherlands 4 donors.

De oprichting werd mogelijk gemaakt door een groep Back on Track vrijwilligers uit verschillende landen die geruime tijd besteedden aan het uitwerken van statuten voor de a.i.s.b.l., en door donaties uit 14 landen in onze recente inzamelingsactie. We zeggen dank aan al onze supporters!