Oslo – Göteborg linjen

Av Lars-Gunnar Larsson

Bohusbanan är för dagen museal och har ingen framtid, utan en förbindelse in i Östfold. Tåg måste självklart gå snabbare än buss och möjliggöra pendling på längre avstånd. Svårt att motivera en sådan upprustning utan större resandeunderlag än norra Bohuslän. Tror ni alla kan hålla med om den analysen.

70% av persontrafiken på järnväg i Västra Götaland går idag på banor som Trafikverket inte prioriterar och Bohusbanan finns inte med i infraplanen 2018-2029 överhuvudtaget.

Det skall vi tillsammans ändra på, genom att få intresse och acceptans för den två-spårs-lösning som Birger satt ihop!

Dock kan upprustning med makadam, betongslipers och helsvetsning, mm, inte lösa uppgiften om 2,5 timmars restid mellan storstäderna. Därför skrev vi att inte en meter kan användas.

Däremot kan den bli utmärkt för region- och godstrafik.

Dalslandsbanan kan lösa uppgiften för fjärrtågen, samt region-och godståg. Banan är i utsökt skick och en framtida maxhastighet på 250 kan redan köras på långa sträckor. Där tunnlar behövs för att bygga bort kurvor och backar kan trafiken fortgå och befintlig bana ligga kvar som dubbelspår för regiontågen och i något fall behålla centralt belägen station.

De två tillsammans bildar ett mycket bra, redundant, flexibelt och stegvis utbyggbart system till låg investering och med få helt nya dragningar, med undvikande av markinlösen, miljöprövningar etc, etc.

Båda investeringarna vid gränsen torde vara lämpliga för avgifter och privata investeringar, liknande Öresundsbron och Svinesundsdito.

Tillsammans löser de behoven under många årtionden framöver. Fler mötesspår och partiella dubbelspår blir sedan naturliga utvecklingssteg och relativt lätta att bygga i den redundanta anläggningen.

Därför är Två Enkelspår Dubbelt så Bra!

Låt oss kämpa för den lösningen och hoppas att Trafikverkets kommande utredning också ser den möjligheten!

Vi kan fortsætte denne tråd med flere indlæg!