Så kan nattågstrafiken i Europa utvecklas

Såväl satsningar på budgetresor som på resor med högre reskomfort kan vara vägar mot en framgångsrik nattågstrafik i Europa, förutsatt att banavgifterna utanför Sveriges gränser sänks och andra policys ändras för att öka nattågens konkurrenskraft, visar Mikael Thorséns examensarbete.

>> Læs mere og hent Mikaels projekt