Skip to content
Home » DK: Jean Thierry, FB

DK: Jean Thierry, FB

 1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?
 • Det skal være nemt og billigt at tage toget. EU har gjort det dyrt og besværligt.
 • Jeg har ikke selv fløjet i 9 år, og nyder at køre med tog mellem landene. Forskellighederne er en del af oplevelsen, men den dårlige koordinering gør at det tager længere tid end nødvendigt og at det nogle gange er for dyrt. I andre tilfælde f.eks. København-Bruxelles kan tog være endnu billigere end at flyve. 

EU’s jernbanedirektiver har stort set ikke været diskuteret i Danmark, fordi vi er underlagt EU, mens de har været diskuteret i Norge, som har en vetoret gennem EØS-aftalen (og er på andre områder helt fri fra EU) og derfor debatteres EU-spørgsmål meget mere i Norge.  

Togdriften og planlægningen skal frigøres fra EU’s mål og normer om konkurrence og privatisering.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

 • > En stor rolle. Alle de nedlagte nattogsforbindelser skal genoprettes. Østrigske OBB har genoprettet en del af de ruter som tyske DB har nedlagt. Der bør aftales en jernbanekonvention indenfor FNs ECE eller Europarådet, som sikrer samarbejde mellem landene og de nationale jernbaneselskaber, både om nattog og dagtog.

Selv kan jeg bedst lide at rejse om dagen, men nattog er en god mulighed for at spare tid.

 • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?
 • Internationale afgifter på flybrændstof (gerne på FN-plan). Tilbage til de nationale tildelinger af flyruter i stedet for det indre flyvningsmarked (open skies) som EU har pralet meget af tidligere, men i dag vist er mere tilbageholdende med at tale om, fordi miljø- og klimakonsekvenserne var været kæmpestore og negative.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

 • > Dels skal statsstøtte til jernbanerne og de nationale jernbaneselskaber simpelt hen være tilladt i stedet for at være underlagt EU’s konkurrencelovgivning og liberaliseringer.
 • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  
 • > Nej, tværtimod. Opsplitningen mellem forskellige udbydere og opsplitning mellem skinner og tog har været meget skadelig.
 • Det er helt absurd at man ikke længere kan køre med direkte tog (og togfærge) den lige vej fra København til Berlin, når man kunne det mens Berlinmuren stod der,
 • Jernbanen er et naturligt monopol, derfor skal der ikke være konkurrerende selskaber, men nationale og/lokale offentlige og demokratiske selvskaber, der samarbejder og lærer af hinanden. I stedet for at de taber en masse penge på at prøve at udkonkurrere hinanden eller underbyde hinanden i EU-udbud.
 • Det kunne man allerede se i UK, der liberaliserede før EU. Nu vil det ledende oppositionsparti i UK Labour nationalisere jernbanen igen når de kommer ud af EU. Det kan man nemlig ikke inden for EU.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer? JA.

Ja     ☐

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

NEJ til busser, det er noget skidt at lægge over på busser, der lægger op til dårlige forhold, social dumping, usikker trafik, er langsomme og har lav komfort sammenlignet med tog.

DERIMOD gerne videokonferencer i stedet for transport, det kan fremmes på mange måder og bør være standarden i det offentlige.

Ja     ☐

Nej    ☐

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

Som sagt videokonferencer i stedet for forretningsrejser og lignende.

 • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?
 • > Ja til planerne. EU har tydeligt vist at det ikke er derfra at de gode tiltag kommer, og at det er problematisk at lægge ting ind under EU. Konventioner og samarbejde kan f.eks. ligge i FNs ECE.
 • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

EN konvention i FN/ECE eller Europarådet som er baseret på erfaringer og ekspertviden fra de nationale jernbaneselskaber og deres internationale samarbejde. Erfaringerne fra tidligere samarbejde og interrail skal også inddrages.

 • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

NEJ, kollektiv trafik skal ses som en offentlig service og ikke en forretning der skal kunne snyde folk for deres erstatning.

Ja     ☐

Nej    ☐

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Hvis der er særlige omstændigheder skal passagererne have deres erstatning, men jernbaneselskabet skal ikke betale. Det må være staten evt. ved hjælp af en afsat fond.

 • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

JA og nej, det skal gerne være bredere end EU. Og helst ikke gennem EU, hvor afgifter der går til EU risikerer at gøre mere skade end gavn.

.

Ja     ☐

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Tale og stemme for den og for at landene skal kunne indføre afgiften frit, hvilket bliver lettere når de selv kan regulere mere, og at der aftales en virkelig international konvention om det.

 • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

JA, men gerne bredere end EU. Forbud vil også fremme alternativerne, og vil på den måde ikke være til skade for passagerne.

Ja     ☐

Nej    ☐

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Den kan øges gradvist, men 500 km kan være en start og så kan den øges efter en fastsat tidsplan.

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

 • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☐      En afgift på flybrændstof JA

☐      En afgift på flybilletter JA

☐      Moms på flybilletter JA

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt JA

☐      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes) JA

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet JA

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande JA

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse) PÅ LÆNGERE SIGT: Generelt forbud mod flyvning til forretning og fornøjelse. Flyvning bør reserveres til nødhjælp og ambulancefly. Alternativet er så tog (og lokal kollektiv trafik) plus færge. Samt at man kan leve og arbejde mens man er på langtur med tog og skib.