Skip to content
Home » DK: Pavia Jacobsen, Å

DK: Pavia Jacobsen, Å

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Togdrift i Europa bør være på offentlige hænder og billetpriser sænkes. Udbygning af togdrift og forbindelser, sådan at det i mange tilfælde bliver nemmere og billigere at tage toget. Indførelse af passagerafgifter på flyrejser.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

En udbygning af togdriften bør omfatte nattog. Det bør være nemt og billigt at tage et nattog.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Se ovenfor. Samt oprettelse af en europæisk togfond, der kan sikre bedre og hurtigere forbindelser mellem de europæiske hovedstæder.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja      ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

Benzin og diesel skal udfases til biler ved at forhøje afgifterne, støtte salget af elbiler for at fremme en hurtig overgang til elbiler. Fly skal gradvist over på elektricitet. 

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Liberaliseringer er dybt skadelige for at kunne skabe gode og flere togforbindelser der kan konkurrere med flytrafikken.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja      ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja      ☐

Nej    ☒

Ikke i første omgang.

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Som allerede nævnt kunne man oprette en europæisk togfond, der kan kunne være med til at finansiere og føre dette ud i livet.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Se ovenfor.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Rettighederne skal fastholdes når det gælder den kollektive trafik.

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja      ☐

Nej    ☒

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja      ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Ligesom man gør ved fx regler inden for det indre marked.  De skal gennemføres som en minimumstafgift/ydelse.

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja      ☐

Nej    ☒

Det kan ikke lade sig gøre pt. I stedet bør man her og nu gøre offentlig tog og busdrift mere tiltrækkende.

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Jeg er ikke imod regulering af flytransport generelt – blot er det ikke her man skal starte.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☐      Moms på flybilletter

☒      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☒      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☒      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☒      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)

Generelt går jeg ind for flere tiltag – men også at gøre det i den rigtige rækkefælge. Mener ikke at alle tiltag skal sættes igang samtidig.