Skip to content
Home » DK: Rikke Lauritsen, SF

DK: Rikke Lauritsen, SF

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Der skal naturligvis afgifter på flybrændstof. Og det er nødvendigt, at det bliver væsentligt dyrere at flyve. Både fordi det nu er et ræs mod bunden og arbejdsvilkårene er håbløse men selvfølgelig i mindst lige så høj grad, fordi flyvning belaster klimaet i så voldsom grad.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Nogle af de indtægter, der kommer af flyafgifterne kunne bruges på investeringer i tog. Her er det en rigtig god idé med nattog, så vi bedre kan rejse rundt uden at bruge dagtimer og kan komme frem udhvilede.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Det ved jeg desværre ikke nok om. Jeg kan forstå på grønne organisationer, at det har været en positiv udvikling, men der er bare rigtig lang vej endnu. Da min søn og jeg rejste til Strasbourg med tog i vinterferien, kunne vi fint købe billet med DB, men det blev helt vildt meget dyrere, hvis vi skulle krydse to grænser. Altså stod vi af i Kehl, og tog sporvognen det sidste stykke. Det fungerede fint, men det er da dum, at det skal blive så meget dyrere at krydse to grænser frem for én.

I sommerferien tager vi på Interrail alle fire. På den hjemmeside stod, at ÖBBs nattogsbilletter først blev frigivet tre måneder før rejsen, men det viste sig, at det var seks måneder. Så nu fik vi to sovevogne i stedet for en fælles familiesovevogn fra München til Firenze. Vi har til gengæld fundet ud af, at der er nattog fra Berlin til Malmø, så vi tager nok den tur hjemad. Altså – der er masser af muligheder for at tage med tog, men det er ikke nemt, og det er kun fordi, min mand er tog-nørd, vi for alvor har mod på tre ugers togtur i Europa i sommerferien.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☒

Nej    ☐

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Juhu. Øh – støtte den grønne gruppes arbejde og de grønne organisationers kampe for at støtte de rigtigt gode planer for flere tog i Europa.

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Hold da op, det er nogle krævende spørgsmål. EU må skabe initiativer, der understøtter samarbejder.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Det er vigtigt at skabe bedre muligheder for at have cykel med tog. Og godt at forbrugerrettighederne generelt er blevet styrket. Det ville være fedt, om man altid kunne få oplysninger om alternative rejseruter.

Da min søn og jeg var blevet forsinkede ned gennem Tyskland, ville det jo være fedt, der var en app, hvor vi kunne gå ind og finde alternative ruter. Vi endte med at blive en time forsinket, hvilket jo egentlig er ok på en 12 timers rejse, men træls at vente først 30 minutter i Baden-Baden og derefter også en halv time i Widesweiler (eller hvad den by nu hed 😊)

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☐

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Jeg vil simpelthen ikke begynde at kloge mig på det her. Reglerne skal jo ikke være strammere end for andre rejseformer, og jeg ved, der er problemer med den slags ved flyrejser, hvor det er billigere for flyselskaberne bare at aflyse fremfor at få folk hjem – eller ud med forsinkelser.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☒

Nej    ☐

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

Stemme for 😊 – Nej selvfølgelig forhandle og kæmpe …

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

Afgifter på flytransport og kontrol og strenge regler for arbejdsforhold og skatteforhold, gode alternativer til fly og rigtig gode oplysninger om disse muligheder.

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☒      En afgift på flybrændstof

☒      En afgift på flybilletter

☒      Moms på flybilletter

☒      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☒      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☒      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☒      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)