Skip to content
Home » DK: Thorkil Sohn, FB

DK: Thorkil Sohn, FB

  1. Da flyrejser er den mest klimaskadelige form for transport – både fordi klimabelastningen per personkilometer er meget høj, og fordi flyvning giver mulighed for at rejse meget langt på kort tid – hvilke initiativer og foranstaltninger vil du så foreslå for at få flere personer til at tage toget i stedet for at booke plads i flyvemaskinen på rejser inden for EU, som har en længde på op til 1.000 kilometer?

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

   Det er farligt at overlade den slags lovgivning til EU, det bør reguleres ved mellemfolkelige aftaler. Overlades det til EU, aner vi ikke, hvor det ”lander” – det kan blive hvor som helst mellem to yderpunkter: et klimaskeptisk og et klimafanatisk. Det vil afhænge af de herskende politiske vinde – og det kan endda skifte og ”floppe” frem og tilbage. Og vores indflydelse på sagerne vil blive omtrent den samme, som vi har på månens faser.

En mellemfolkelig aftale ligger derimod fast og ændres kun med de efter aftale med landene. Og den kan endda udstrækkes til langt ud over EU.

Hvilken rolle forestiller du dig at nattog bør spille i denne sammenhæng?

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Det skal aftales mellemfolkeligt, jf. ovenstående.

  • Hvad vil du gøre for at sikre, at spillebanen for de forskellige former for langdistance-rejser i Europa indrettes, så den kommer til at byde på mere lige vilkår?

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Det skal aftales mellemfolkeligt, jf. ovenstående er det farligt at overlade til EU.

Kunne du ligefrem forestille dig, at du og dit parti vil øge støtten til mere klimavenlige former for transport?

Ja     ☐

Nej    ☒

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Ikke via EU i al fald, Det er et nationalt anliggende

Hvis ja, hvordan skulle man så gribe det an?

  • Hvordan bedømmer du resultaterne af den hidtil eksisterende EU-politik for liberalisering af jernbanemarkedet? Har liberaliseringen været et middel til at sikre gode nationale og grænseoverskridende togforbindelser?  

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

EU’s indblanding i disse forhold har bevirket, at vores nationale infrastruktur er blevet markedsbestemt og en kilde til privat fortjeneste, ligesom det også er et nationalt sikkerhedsproblem, at udenlandske firmaer er inde og bestemme en hel del. Da vi selv bestemte i vores eget land var DSB, Postvæsenet, forsyningsvirksomhed osv. offentlige anliggender, som godt måtte give underskud. De var bestemt som service for folk og virksomheder og sat i verden for, at man skulle kunne rejse med offentlige transportmidler og sende et brev til en rimelig pris, hvad enten man boede på Mors eller i Københvan.

Vil du arbejde for at fremme politikker, som sikrer bedre nationale og grænseoverskridende togforbindelser inklusive færgeforbindelser uden motorkøretøjer?

Ja     ☐

Nej    ☒

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Ikke via EU i al fald. Det er et nationalt og mellemfolkeligt anliggende, jf. mit genrelle standpunkt (se spørgsmål 1)

Eller vil du arbejde for at gennemføre alternative løsninger, altså satse på andre transportløsninger end jernbaner og togdrift?

Ja     ☐

Nej    ☒

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Ikke via EU i al fald. Det er et nationalt og mellemfolkeligt anliggende, jf. mit genrelle standpunkt (se spørgsmål 1)

Hvis ja, beskriv gerne de alternative løsninger, du forestiller dig.

  • Der er fremlagt idéer og forslag til et sammenhængende togsystem omfattende såvel dag- som nattog på tværs af landegrænserne i Europa (et foreslået koncept er fx ”LunaLiner”, som er betegnelsen for et fremtidigt finmasket komfortabelt og klimavenligt nattogssystem, udviklet af jernbanefaglige eksperter, som dækker centrale dele af Europa). Man vil hermed få et alternativ til kort- og mellemdistanceflyvninger. Hvordan forholder du dig til disse planer, og hvis du støtter dem, hvad vil du så gøre for at realisere planer med dette indhold?

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Jeg støtter dem Ikke via EU i al fald. Det er mellemfolkeligt anliggende, jf. mit generelle standpunkt (se spørgsmål 1)

  • Den Europæiske Revisionsret har karakteriseret det europæiske højhastighedstognet som et ”ineffektivt kludetæppe”, der ikke vil kunne bidrage til at skabe gode togforbindelser på EU-niveau (se https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10387). Hvad kunne man efter din opfattelse gøre for at forbedre denne situation?

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Tage så meget af indflydelsen som muligt væk fra EU og overlade det til mellemfolkelige aftaler mellem landene. Det er ikke sværere at blive enige end det er i EU – og beslutningernes kvalitet forbedres, når der laves aftaler mellem landene, hvor der som regel forhandles sagligt, fremfor at en række EU-embedsmænd og ikke-sagkyndige EU-politikere bestemmer på alle landes vegne.

  • EU-passagerrettighederne har for nylig været til debat. Hvad er din holdning til passagerrettighedernes fremtid, når det kommer til jernbanetransport og andre former for kollektiv trafik?

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

   Det er mellemfolkeligt anliggende, jf. mit generelle standpunkt (se spørgsmål 1) Det er ikke sværere at blive enige end det er i EU – og beslutningernes kvalitet forbedres, når der laves aftaler mellem landene, hvor der som regel forhandles sagligt, fremfor at en række EU-embedsmænd og ikke-sagkyndige EU-politikere bestemmer på alle landes vegne.

Denne problematik relaterer sig i særlig grad til grænseoverskridende transportydelser og et rejseforløb, som involverer to eller flere operatører. Skal operatørerne og transportudbyderne have mulighed for at afslå at yde økonomisk kompensation (til brugerne/passagererne), hvis en afgang bliver aflyst eller markant forsinket med ”ekstraordinære omstændigheder” som begrundelse?

Ja     ☐

Nej    ☐

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

   Det er mellemfolkeligt anliggende, jf. mit generelle standpunkt (se spørgsmål 1) Det er ikke sværere at blive enige end det er i EU – og beslutningernes kvalitet forbedres, når der laves aftaler mellem landene, hvor der som regel forhandles sagligt, fremfor at en række EU-embedsmænd og ikke-sagkyndige EU-politikere bestemmer på alle landes vegne.

Når sådanne situationer foreligger, hvordan skal man så definere ”ekstraordinære omstændigheder”?

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

   Det er mellemfolkeligt anliggende, jf. mit generelle standpunkt (se spørgsmål ) Det er ikke sværere at blive enige end det er i EU – og beslutningernes kvalitet forbedres, når der laves aftaler mellem landene, hvor der som regel forhandles sagligt, fremfor at en række EU-embedsmænd og ikke-sagkyndige EU-politikere bestemmer på alle landes vegne.

  • Bør der indføres en afgift på fossile brændstoffer inden for transportsektoren på EU-plan?

Ja     ☐

Nej    ☒

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Det er mellemfolkeligt anliggende, jf. mit generelle standpunkt (se spørgsmål )

Det er ikke sværere at blive enige end det er i EU – og beslutningernes kvalitet forbedres, når der laves aftaler mellem landene, hvor der som regel forhandles sagligt, fremfor at en række EU-embedsmænd og ikke-sagkyndige EU-politikere bestemmer på alle landes vegne.

Hvis ja, hvad vil du så gøre for at få afgiften vedtaget og gennemført?

  • Vil du støtte et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU?

Ja     ☐

Nej    ☒

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Det er mellemfolkeligt anliggende, jf. mit generelle standpunkt (se spørgsmål 1)

Det er ikke sværere at blive enige end det er i EU – og beslutningernes kvalitet forbedres, når der laves aftaler mellem landene, hvor der som regel forhandles sagligt, fremfor at en række EU-embedsmænd og ikke-sagkyndige EU-politikere bestemmer på alle landes vegne.

Hvis ja, hvilken minimumsdistance skal så gælde for flyvninger?

Hvis nej, hvis du er imod regulering af flytransport ud fra et afstandskriterium pr. enkeltflyvning som skitseret: Hvilke andre tiltag og initiativer ville du så foreslå gennemført med henblik på at begrænse kortdistanceflyvninger inden for EU?

  • Den nye internationale aftale CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) og EU-ETS-ordningen (Emissions Trading Scheme) er ikke er tilstrækkelige, hvis vi skal have luftfartens udledning af gasser og partikler til atmosfæren bragt under kontrol. Hvilke andre tiltag og indgreb kunne du forestille dig, at man bør gennemføre med henblik på at regulere flyvningen?

☐      En afgift på flybrændstof

☐      En afgift på flybilletter

☐      Moms på flybilletter

☐      En afgift, som pålægges de passagerer, som flyver hyppigt

☐      En afgift på flyafgange på basis af flyenes størrelse (så gods også beskattes)

☐      Moratorier for udvidelsen af lufthavnes infrastruktur og kapacitet

☐      Et forbud mod visse typer flyvninger fx fragtflyvninger over korte afstande

☐      Andre initiativer og foranstaltninger? (Beskriv gerne disse)

Svar fra Thorkil Sohn, Folkebevægelsen mod EU:

Det  hele er mellemfolkeligt anliggende, jf. mit generelle standpunkt (se spørgsmål 1)

Det er ikke sværere at blive enige end det er i EU – og beslutningernes kvalitet forbedres, når der laves aftaler mellem landene, hvor der som regel forhandles sagligt, fremfor at en række EU-embedsmænd og ikke-sagkyndige EU-politikere bestemmer på alle landes vegne.